قبض و بسط

قبض و بسط ، جزر و مد درون است و براي باطني كه در حركت است رخ مي دهد. قبض حالتي است كه با بروزش حلقه محاصره بر سالك تنگ مي شود. نفس به جنبش مي افتد و ركود و خمودگي بر سالك حاكم مي گردد .

سالكين اغلب نمي دانند كه اگر با آرامش و مدارا با اين حال خود مواجه شوند چه پاداشي را دريافت مي كنند. بدان كه با سربلند بيرون آمدن و به بيراهه نرفتن در چنين حالتي سالك بي هيچ شكي به مرتبه اي بالاتر قدم مي گذارد. قبض هاي پي در پي چنان اهميتي براي حال سالك دارد كه اگر نبود سالك در همان قدم اول باقي مي ماند و ارتقا مقام معنويش ممكن نبود.

و امّا آنچه كه در مورد حال بسط بيانش ضروري است اين است كه سالك هرگز نبايد با بروز حال شادي آفرين، نيروي با ارزشش را به هدر دهد. بلكه مي تواند از اين حال كمال استفاده را برده و با تمركز و مراقبه نيروي درونش را نه تنها ذخيره كرده بلكه چند برابر كند. بدان كه هميشه سكون باطن نشانه توقف نيست. بلكه مكث پير است تا سالك از احوال قبلي خود، براي رويارويي با حالي جديد و ناشناخته خالي شود.

بسط :

سالک در مسیر تعالي روح خود ناگزیر از تحمل حالات گوناگون بوده و این حالات گاه بصورت بسط و انبساط روحانی بروز می نماید, در این حال سالک چنان باطن خود را فراخ و عظیم مي بیند که در دو جهان نمي گنجد و گاهی بصورت قبض که زمین و زمان برای او چون قفسی باشد. سالک باید که در هر صورت عنان اختیار از کف نداده و حالات خود را کنترل نماید نه در موقع بسط نعره بر آورده و حالات خود عیان کند, و نه هنگام قبض خود را ببازد. چرا که نفس در هر حال در کمین او بوده و از هر فرصتی برای ضربه زدن به باطن سالک استفاده می نماید. لذا در هر صورت سالک می تواند با مراقبه و محاسبه اعمال خود دلیل حال وارده را کشف نماید. اگر حال بسط است که زهی مراد دل.

اما قبض :

هنگام قبض باطن سالک دچار کسالت و رخوت روحی گردیده و صفای باطن سالک از بین رفته و به سیاهی و کدورت تبدیل می گردد و گاهی این ضعف روحی حتی باعث ضعف جسمانی او می شود. معمولا در این هنگام لشگر نفس بی امان بر جان سالک تاخته و باعث هجوم افکار و احوالات منفی به جان او می گردد. گاه چنان باشد که سالک حتی تجربیات خود را منکر شده و ممکن است دچار لغزش گردد. لذا سالک باید دائم مراقب حالات و واردات باطنی خود بوده و هنگام بروز قبض تا حد ممکن از کلنجار رفتن با درون خود پرهیز کند. و جهت رفع حال قبض با مدد از باطن پیر و شیخ صاحب ولایت به مراقبه نشسته و با محاسبه اعمال خود دلیل ورود حال قبض را پیدا نماید. اگر حال وارده ناشی از کرداری نفسانی است، توبه نموده و به اصلاح پردازد و اگر دلیلی غیر از این داشت به مراقبه و ذکر نشسته و با مدد از مراد معنوی قبض از او رفع خواهد گردید.

 


تعداد مشاهده:  1992
1393/03/12
منوي اصلي
اوقات شرعي


 
طراحی شده توسط تیم ایده پردازان ، طراحی شده توسط تیم ایده پردازان ، سال 1391 کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.