پنديات بايزيد بسطامي
پنديات بايزيد بسطامي:
1.       گفتند درويشي چيست ؟ گفت : آنكه كسي را در كنج دل خويش پاي به گنجي فرو شود و در آن گنج گوهري يابد آنرا محبت گويند ، هر كه آن گوهر يافت او درويش است .
2.       وقتي از او پرسيدند كه : بر سر آب تواني رفت ؟ گفت : چوب نيز بر سر آب رود ، گفتند : در هوا تواني رفت ؟ گفت : مرغ نيز در هوا مي رود ، گفتند : در يك شب به كعبه تواني رسيد ؟ گفت : جادوگري در يك شب چندين مرحله راه طي مي نمايد ، گفتند : پس كار مردان و عارفان چيست ؟ گفت : آنان كه دل در كس نبندند جز خداي و نخواهند جز خداي و با مردمان نيكي كنند و محشور باشند از براي خداي .
3.       نقل است كه : يكبار قصد سفر حجاز كرد ، چون بيرون شد ، بازگشت . گفتند : هرگر هيچ عزم نقض نكرده اي ، اين چرا بود ؟ گفت : روي به راه نهادم ، زنگيئي ديدم تيغي كشيده كه اگر بازگشتي نيكو ، و الا سرت از تن جدا كنم . پس مرا گفت : (تركت الله ببسطام و قصد البيت الحرام) يعني خداي را به بسطام بگذاشتي و قصد كعبه كردي ؟ !
4.       نقل است كه گفت : مردي در راه پيشم آمد گفت : كجا مي روي ؟ گفتم : به حج ، گفت : چه داري ، گفتم : دويست درم ، گفت : بيا به من ده كه صاحب عيالم و هفت بار گرد من درگرد كه حج تو اينست ، گفت : چنان كردم و بازگشتم .
5.       گفته اند : مسلماني متمكن در بسطام از بايزيد سؤال كرد كه حد نصاب پرداخت زكات مال چقدر است ؟ بايزيد از او پرسيد : زكات مال تو يا زكات مال من ؟ آن شخص جواب داد مگر فرق مي كند ؟ گفت : آري ، اگر زكات مال تو باشد طبق مقررات شرع اسلام چنين است : (هر دويست درم پنج درم و ...) و اگر زكات مال من باشد ، همه مالم به درويش و مستحق تعلق دارد .
6.       شيخ علاءالدوله سمناني گفته است : از سلطان بايزيد بسطامي حكايت كنند كه ديها داشته و گوسفندان بسيار ، اما ايشان بر يك حال تصرف مي كرده اند ، و اگر كسي بي حالت به ايشان اقتدا كند و در دنيا تصرف كند و حال او مناسب آن نبوده باشد ، زود هلاك شود .
7.       از او پرسيدند خداي را كه دوستار و فرمانبردار است ؟ گفت : علامت آنكس كه اين صفت را داشته باشد آنست كه سه خصلت در آاو باشد : اول ، سخاوتي چون سخاوت دريا ؛ دويم ، شفقتي چون شفقت آفتاب ؛ سيم ، تواضعي چون تواضع زمين .
8.       گفت چنان باش كه نمايي يا چنان نماي كه باشي .
9.       از او پرسيدند به چه طريق بايد طريق طريقت سپارد ؟ گفت : همواره سوار دل باشيد و پياده تن .
10.   و خود چنين گفته است كه : مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده اي علم گرفتيم كه هرگز نميرد .

تعداد مشاهده:  1227
1393/03/12
منوي اصلي
اوقات شرعي


 
طراحی شده توسط تیم ایده پردازان ، طراحی شده توسط تیم ایده پردازان ، سال 1391 کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.