لزوم داشتن استاد كامل
بدان که صحبت و همنشینی اثرهای قوی و خاصیت های عظیم دارد. اگر سالکی به مقصد نرسید از آن بود که به صحبت دانایی (پیر و استاد) نرسید. هر که هر چه یافت از صحبت دانا یافت. این همه ریاضات و مجاهدات و آداب و شرایط از آن جهت است که سالک، شایسته صحبت دانا گردد.
ای دوست! اگر سالکی روزی یا بلکه لحظه ای به صحبت دانا رسد و استعداد و شایسته آن صحبت باشد ، بهتر از آن است که سالها به ریاضات و مجاهدات مشغول باشد. ممکن نیست کسی بی صحبت و راهنمایی دانا به مقصد برسد اگر چه مستعد و اهل ریاضت و مجاهده باشد.
ای دوست! بسیار کسانند که به صحبت دانا رسند اما فایده نبرند. این از دو حال خالی نیست. یا استعداد ندارند یا مقصودش با دانا یکی نیست.
حال که معنی صحبت را دانستی، بدان که چون به صحبت عارفان رسی باید که سخن کم گویی و تا از تو نپرسند جواب نگویی، و اگر پاسخ سوالی را  نمی دانستی به سرعت اظهار بی اطلاعی کنی و خجالت نکشی و اگر جواب می دانستی مختصر و مفید بگویی، اهل بحث و مجادله و تکبر نباشی و زیاده از حد به تعارف نپردازی و تکلف نکنی، نه آن که بی ادبی کنی که بی ادبی در هر زمان و هر مکان حرام است.
ای دوست! هر کاری که ضرورت ندارد و اسباب راحتی دوستان(سلوک) را فراهم نمیکند باید ترک کنی و اگر به چنین کاری عادت کرده ای باید رها کنی، که عادت بت است و بت شکستن کار مردان است.
در بیان سلوک :
ای دوست! «سلوک» به معنی سیر و سفر به سوی خداست، و سیر الی الله عبارت از آن است که سالک آنچنان سیر کند که از هستی خود نیست شود و به هستی خدا هست شود، و به خدا زنده و دانا و بینا وشنوا و گویا گردد. زمانی که سالک درمی یابد که هیچ هستی از آن خود ندارد و هستی مطلق از آن خداست ، سیر الی الله تمام می شود و سیر فی الله آغاز میگردد، سیر فی الله عبارت است که سالک چون به هستی خدا هستی یافت و به خدا زنده و دانا و بینا و گویا و شنوا گشت، سیر او به آنجا می انجامد که حقایق اشیاء و حکمت پدیده ها و تمام اسرار عالم ماده و معنی را درمی یابد.
(عزیز الدین نسفی عارف قرن هفتم)

تعداد مشاهده:  913
1393/03/12
منوي اصلي
اوقات شرعي


 
طراحی شده توسط تیم ایده پردازان ، طراحی شده توسط تیم ایده پردازان ، سال 1391 کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.